Smluvní právo

Pracujeme na složitějších smluvních komplexech, a to i s mezinárodním prvkem. Efektivně zpracováváme běžnou smluvní agendu.

Řešení sporů

Sporné agendě se věnujeme s nadšením a veškerým potřebným nasazením. Důsledně hájíme práva a cíle našich klientů.

Korporátní právo/Fúze a akvizice (M&A)

Poskytujeme obchodně orientovanou právní podporu při akvizičních transakcích. Zajišťujeme právní jistotu v korporátních záležitostech.

Právní podpora korporací a podnikatelů

Poskytujeme komplexní právní podporu obchodním korporacím a podnikatelům z různých odvětví. Známe naše klienty a jsme řešením pro jejich právní záležitosti.

Právo veřejných zakázek a regulace

Právo veřejných zakázek a regulace je jednou z klíčových oblastí, ve které poskytujeme vysoce specializované právní služby.

Právo IT a duševního vlastnictví

V oblasti IT práva máme expertní znalosti a zkušenosti. S nadšením poskytujeme právní podporu v souvislosti s různorodými IT projekty a otázkami.

Právo nemovitostí a stavebnictví

Poskytujeme komplexní právní podporu stavebním a developerským společnostem. Řešíme standardní právní záležitosti týkající se nemovitostí.

Daňové právo a rozpočtové právo

Poskytujeme specializované právní poradenství v oblasti daňového práva a rozpočtového práva. Úzce spolupracujeme se špičkovými daňovými experty.