portrét portrét portrét portrét

Strelička & Partners

česká advokátní kancelář se zaměřením
na obchodní právo a právo veřejného sektoru

Všechny novinky

Novinky

Zákon o evidenci tržeb nabude účinnosti dne 1. 12. 2016

Dne 1. 12. 2016 nabude účinnosti zákon o evidenci tržeb známé jako EET (Elektronická Evidence Tržeb). Zákon o evidenci tržeb rozlišuje čtyři etapy zavádění. Od 1. 12. 2016 budou evidovanými tržbami pouze tržby v ubytovacích a stravovacích službách. Od 1. 3. 2017 přibudou tržby z oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Od 1. 3. 2018 bude zákon o evidenci tržeb dopadat také na ostatní činnosti kromě těch, které spadají do poslední etapy.

Detail

Nový zákon o elektronickém podpisu

Od dnešního dne, 19. září 2016, je účinný zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tento zákon navazuje na nové nařízení EU č. 910/2014 známé pod zkratkou eIDAS. Tento zákon ruší dosavadní zákon o elektronickém podpisu a jeho prováděcí předpisy. Zákon č. 297/2016 Sb. obsahuje dvouletou přechodnou lhůtu, po kterou lze zásadně užívat dosavadní zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Detail