portrét portrét portrét portrét portrét portrét portrét

Strelička & Partners

česká advokátní kancelář se zaměřením
na obchodní právo a právo veřejného investování

Všechny novinky

Novinky

Zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve Sbírce zákonů

Pod číslem 134 byl dne 29. 4. 2016 ve Sbírce zákonů uveřejněn „Zákon o zadávání veřejných zakázek“. Nová pravidla postupu zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a koncesí, povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a další otázky upravené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nabývají účinnosti dne 1. 10. 2016. K tomuto datu zároveň dojde ke zrušení dosavadní právní úpravy zadávání veřejných zakázek a koncesí dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, včetně příslušných prováděcích předpisů.

Detail