portrét portrét portrét portrét portrét portrét

Strelička & Partners

česká advokátní kancelář se zaměřením
na obchodní právo a právo veřejného investování

Všechny novinky

Novinky

Nový zákon o elektronickém podpisu

Od dnešního dne, 19. září 2016, je účinný zákon č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Tento zákon navazuje na nové nařízení EU č. 910/2014 známé pod zkratkou eIDAS. Tento zákon ruší dosavadní zákon o elektronickém podpisu a jeho prováděcí předpisy. Zákon č. 297/2016 Sb. obsahuje dvouletou přechodnou lhůtu, po kterou lze zásadně užívat dosavadní zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Detail